Ethylene glycol chlorophosphate, 95% 5g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL142284 6609-64-9 MFCD00043138  
  VL142284-1  Ethylene glycol chlorophosphate, 95% 25g 25g 217,00 €
  VL142284-2  Ethylene glycol chlorophosphate, 95% 100g 100g 695,00 €