2-[2-(4-Bromo-phenyl)-ethyl]-6-hydroxy-benzoic acid methyl ester - 1G 1g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL262837-1G 1171923-98-0  
  VL262837-1G  2-[2-(4-Bromo-phenyl)-ethyl]-6-hydroxy-benzoic acid methyl ester - 1G 1g 1.118,00