3'-Chloro-4'-fluoroacetophenone, 98% - 25G 25g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL264896-25G 2923-66-2  
  VL264896-25G  3'-Chloro-4'-fluoroacetophenone, 98% - 25G 25g 260,00