1…10  

2-Chlorophenylhydrazine hydrochloride, 98% - 25g 25g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL283190-25g 41052-75-9  
  VL283190-25g  2-Chlorophenylhydrazine hydrochloride, 98% - 25g 25g 83,00 
 
 
2-Chlorophenylhydrazine hydrochloride, 98% - 5G 5g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL283190-5G 41052-75-9  
  VL283190-5G  2-Chlorophenylhydrazine hydrochloride, 98% - 5G 5g 24,00 
 
 
(2-chlorophenyl)hydrazine
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL342142 41052-75-9     
 
 
(2-chlorophenyl)hydrazine 100g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL342142-100g 41052-75-9  
  VL342142-100g  (2-chlorophenyl)hydrazine 100g 314,60 
 
 
(2-chlorophenyl)hydrazine 1kg
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL342142-1kg 41052-75-9  
  VL342142-1kg  (2-chlorophenyl)hydrazine 1kg 1.634,60 
 
 
(2-chlorophenyl)hydrazine 250g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL342142-250g 41052-75-9  
  VL342142-250g  (2-chlorophenyl)hydrazine 250g 570,90 
 
 
(2-chlorophenyl)hydrazine 500g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL342142-500g 41052-75-9  
  VL342142-500g  (2-chlorophenyl)hydrazine 500g 996,60 
 
 
(2-Chlorophenyl)hydrazine hydrochloride
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL436674 41052-75-9     
 
 
(2-Chlorophenyl)hydrazine hydrochloride 100g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL436674-100g 41052-75-9  
  VL436674-100g  (2-Chlorophenyl)hydrazine hydrochloride 100g 71,00 
 
 
(2-Chlorophenyl)hydrazine hydrochloride 10g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL436674-10g 41052-75-9  
  VL436674-10g  (2-Chlorophenyl)hydrazine hydrochloride 10g 40,00 
 
 

   1…10